Om Åkerhyddan

År 1854 bestod Åkers, även kallat Mänthagen eller Starkis, av två kamrar och stugkök. Enligt vad vi vet renoverades huset år 1923 och 1960. På 70-talet fick huset centralvärme och år 1982 byggdes huset ut. Stommen är uppförd i stock och fasaden är i trä. Fastigheten har en areal på omkring 3000m2 och är utbrutet ur Bläsnäs Södergård. På tomten finns en garagebyggnad. Den tidigare uthusbyggnaden revs. Hösten 2006 köptes huset av Erikssons. Innan dess var huset en gammal släktgård sedan fem generationer.

Inga kommentarer: